ติดต่อเรา

ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่

บริษัท ออดินริค-ไทย จำกัด 17 ซอยนราธิวาสราขนครินทร์ 10 แยก 22-3 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

+66 (0) 2286-9726-8
+66 (0) 2286-9936-7
+66 (0) 2287-1730 (แฟกซ์)

อีเมล

info@odinric.com

ส่งข้อความ