fbpx

เรื่องราวของเรา

"THE ESSENCE OF GENUINITY"
Slider

 

ความภาคภูมิใจของแบรนด์

ในปี พ.ศ. 2523 เรื่องราวของ เบอกาม็อท ได้เกิดขี้นจากความตั้งใจที่จะทำสินค้าเกี่ยวกับเส้นผม โดยเฉพาะออกมาจำหน่าย โดยแบรนด์ได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าสินค้าที่จะทำต้องมีความเป็นธรรมชาติสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใช้ได้ผลจริง เราจึงระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเข้ามาร่วมมือกันคิดค้น, วิจัย, ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวแรก คือ เบอกาม็อท®  ซึ่งเป็น solution สำหรับแก้ปัญหาตรงจุดเข้าสู่ตลาด ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริโภคในเวลาอันรวดเร็ว และได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลายเป็นอันดับแรกสุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จนถึงปัจจุบัน

จากความสำเร็จจุดนั้น เบอกาม็อทได้พัฒนา, ขยายทุน ตลอดจนแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ออกไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกการดูแลหนังศีรษะและเส้นผม สำหรับเราความสำเร็จของมิได้เป็นแค่เพียงความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนแสดงปณิธานที่จะช่วยแก้ปัญหาของคนไทยอย่างจริงใจ เราเชื่อเสมอว่าสินค้าดีที่มาจากความตั้งใจดีนั้นจะสามารถยืนระยะได้ยาวนาน และเราเองก็ได้พิสูจน์ความสำเร็จแล้วกว่า 30 ปีต่อเนื่องบนเส้นทางสายนี้

เบอกาม็อทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งต่อตำนานและคุณภาพสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยแนวคิด ‘Be Genuine” เราปรับเปลี่ยน outlook ให้ดูร่วมสมัยขึ้มากขึ้น แต่ใขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้งตัวตนเดิมที่ชัดเจนในฐานะตัวจริงด้านการสกัดคุณค่าพฤกษาเพื่อการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ

เพราะ เบอกาม็อท มั่นใจว่า ถ้าอยากจะเป็นตัวจริง ก็ต้องชัดเจน และไม่จำเป็นต้องตามใคร


พันธกิจของแบรนด์

เพราะรากฐานเดิมของเราทุกคนมากจากธรรมชาติ เมื่อร่างกายเรามีปัญหา ธรรมชาติจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด สิ่งนี้คือความเชื่อตั้งต้นของเบอกาม็อท เราจึงยึดมั่นวิถีธรรมชาติบำบัดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะคุณภาพสูงที่ใช้คุณประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมาแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีรุนแรง และเปิดโอกาสให้เส้นผมและหนังศรีษะได้ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยในระยะยาว

 


คำสัญญาของแบรนด์

เราเชื่อว่าวิถีธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายและจิตใจเพราะธรรมชาติช่วยโอบอุ้มความอุดมสมบูรณ์และรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเราจึงยึดมั่นในการเสาะหาพลังธรรมชาติที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยสำหรับหนังศีรษะและเส้นผมนำมาผสมผสานกับการวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการดึงสารสกัดจากธรรมชาติออกมา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อจะสามารถทำงานร่วมกับหนังศีรษะและเส้นผมอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้หนังศีรษะและเส้นผมเกิดผลลัพธ์ที่สวยสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน