เรื่องราวของเรา

เรื่องราวของเรา

ABOUT US

BRAND HERITAGE

ในปี พ.ศ. 2523 เรื่องราวของ เบอกาม็อท ได้เกิดขี้นจากความตั้งใจที่จะทำสินค้าเกี่ยวกับเส้นผม โดยเฉพาะออกมาจำหน่าย โดยแบรนด์ได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าสินค้าที่จะทำต้องมีความเป็นธรรมชาติสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใช้ได้ผลจริง เราจึงระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเข้ามาร่วมมือกันคิดค้น, วิจัย, ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวแรก คือ เบอกาม็อท® ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับแก้ปัญหาตรงจุดเข้าสู่ตลาด ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริโภคในเวลาอันรวดเร็ว และได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลายเป็นอันดับแรกสุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จนถึงปัจจุบัน

BRAND TIMELINES

1.

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2523

เรื่องราวของ เบอกาม็อท ได้เกิดขี้นจากความตั้งใจที่จะทำสินค้าเกี่ยวกับเส้นผม โดยเฉพาะออกมาจำหน่าย โดยแบรนด์ได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าสินค้าที่จะทำต้องมีความเป็นธรรมชาติสูง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพใช้ได้ผลจริง และเหมาะกับเส้นผมคนไทย

2.

พ.ศ. 2558: “Be Genuine”

เบอกาม็อทยกระดับอัตลักษณ์ขึ้นไปอีกระดับ โดยการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกับชี้ชัดในจุดยืนว่าเราเป็นตัวจริงด้านการแก้ปัญหาสำหรับหนังศีรษะและเส้นผม

3.

พ.ศ. 2561: การันตีความเป็นตัวจริงด้านเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยรางวัล CLEO Beauty Hall of Fame and HOWE New Generation

4.

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน: พัฒนาสูตรและภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง

เราได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดครอบคลุมทุกปัญหาของหนังศีรษะและเส้นผม

BRAND PROMISE

เราเชื่อว่าวิถีธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายและจิตใจ เพราะธรรมชาติช่วยโอบอุ้มความอุดมสมบูรณ์และรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเราจึงยึดมั่นในการเสาะหาพลังธรรมชาติที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยสำหรับหนังศีรษะและเส้นผมนำมาผสมผสานกับการวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการดึงสารสกัดจากธรรมชาติออกมา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อจะสามารถทำงานร่วมกับหนังศีรษะและเส้นผมอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลลัพธ์คือหนังศีรษะและเส้นผมที่แข็งแรงสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

BRAND VISION

เพราะรากฐานเดิมของเราทุกคนมากจากธรรมชาติ เมื่อร่างกายเรามีปัญหา ธรรมชาติจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด สิ่งนี้คือความเชื่อตั้งต้นของเบอกาม็อท เราจึงยึดมั่นวิถีธรรมชาติบำบัดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะคุณภาพสูงที่ใช้คุณประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมาแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีรุนแรง และเปิดโอกาสให้เส้นผมและหนังศีรษะได้ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยในระยะยาว

Back to Top