คืนหรือเปลี่ยนสินค้า

คืนหรือเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบริษัทฯได้ในเมื่อสินค้าอยู่ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า
 2. กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนกลับมาที่บริษัทฯทาง EMS ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 3. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯเอง เช่น ส่งของให้ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หรือสินค้ามีตำหนิ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทฯยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ใหม่ โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถติดต่อทางอีเมล์ contact@bergamot.co.th หรือผ่านช่องทาง Line Official Account ของเรา หรือโทร. 02-286-9936

การเปลี่ยน/คืนสินค้าจะถูกปฏิเสธในกรณีต่อไปนี้:

 1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.bergamot.co.th
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
 3. สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนบริษัทฯของลูกค้าเอง
 4. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 5. สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 6. หากต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชม. หลังได้รับอีเมลยืนยัน ผ่านช่องทาง Line Official Account ของเรา หรือโทร. 02-286-9936

การคืนเงิน  
1. ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ตามช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกไว้   

       1.1 สำหรับการโอนเงิน ทางบริษัทฯจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า

       1.2 สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Payment Gateway 2C2P ระบบจะทำการยกเลิกการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากเดิม ทางบริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

Back to Top